Komornik Przy Sądzie Rejonowym

w Myśliborzu

Daniel Gołębiowski

Al. 1 Maja 6

(Budynek Poczty Polskiej S.A.

II piętro)

74-320 Barlinek


tel./fax 0(095) 747 20 19


email: mysliborz.golebiowski@komornik.pl


WZORY PISM DO POBRANIA

 

Wniosek egzekucyjny:

format PDF          format Microsoft Office          format Open Office

 

Wniosek o egzekucję alimentów:

format PDF          format Microsoft Office          format Open Office

 

Ogólny wzór pisma:

format PDF          format Microsoft Office          format Open Office

 

Wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji powinien wskazać świadczenie które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wyróżniają następujące sposoby egzekucji: z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności (m.in. pobieranych świadczeń lub innych dochodów), rachunków bankowych, innych praw majątkowych oraz nieruchomości).
 

Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne pod warunkiem dostarczenia przez Wierzyciela oryginału tytułu wykonawczego oraz wypełnionego wniosku egzekucyjnego, który można pobrać powyżej.