Powrót do listy
Dotyczy: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2018-08-08
Godzina licytacji: 16:00
Numer sprawy,
licytacja:
, licytacja:
Miejsce licytacji: 66-500 Strzelce Kraj. ul. Słowackiego 15/31
Cena wywołania: 500,00
Suma oszacowania: 1000,00
 
telewizor SKYWORTH 50 cali model 49E5600

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Zgodnie z art. 8672 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Zgodnie z art. 867 § (2) kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję
UWAGA: Zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 626) nabywca obowiązany jest odprowadzić należny podatek, którego stawka wynosi 2% wartości rynkowej rzeczy.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy