Powrót do listy
Dotyczy: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2018-05-29
Godzina licytacji: 11:00
Numer sprawy,
licytacja:
, licytacja:
Miejsce licytacji: 74-320 Barlinek Ożar 13
Cena wywołania: -
Suma oszacowania: -
 
1 samochód osobowy KIA RIO 1.3 MR 03 nr rej. ZMY V738 rok prod 2003 VIN KNEDC22124626801 1 [szt.]
suma oszacowania 1 600,00
cena wywołania 1 200,00

2 przyczepa AUTOSAN D-43 nr rej. ZMY 64TU rok. prod.
1965 VIN 30775 samowyładowcza
1 [szt.]
suma oszacowania 1 700,00
cena wywołania 1 275,00

3 przyczepa AUTOSAN D-43 nr rej. ZMY 63TU rok prod.
1977 VIN 608100118 samowyładowcza
1 [szt.]
suma oszacowania 2 000,00
cena wywołania 1 500,00Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Zgodnie z art. 8672 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Zgodnie z art. 867 § (2) kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

UWAGA: Zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 626) nabywca obowiązany jest odprowadzić należny podatek, którego stawka wynosi 2% wartości rynkowej rzeczy.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy