Powrót do listy
Dotyczy: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1M/00022347/1
Data licytacji: 2019-02-14
Godzina licytacji: 10:30
Numer sprawy,
licytacja:
, licytacja:
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Myśliborzu ul. Niedziałkowskiego 6, sala nr 3
Cena wywołania: 96 750,00 zł
Suma oszacowania: 129 000,00 zł
 
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 15 zlokalizowany w budynku nr 8 przy ul. Koziej w Barlinku o pow. 42,60 m 2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju, Jeden z pokoi posiada wyjście na balkon. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,65 m2. Dla ww. lokalu urządzona jest księga wieczysta o nr kw SZ1M/00039272/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Centrala 23 83550009 0059 7148 2000 0001. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do 13.02.2019r. (data wpływu środków na rachunek bankowy komornika).
Zgodnie z przepisem art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tym samym terminie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu I Wydział Cywilny (sygn. akt I Co 660/16).
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy